Beheer via conneqt

Het conneqt platform geeft u de handvatten om uw assets te monitoren en beheren. In conneqt kan alles een asset zijn, van gebouw tot mens of van gebied tot onderdeel van een machine. In het geval van gebouwenbeheer kan gedacht worden aan gebouwen, verdiepingen, ruimtes en werkplekken.

Elke assettype heeft bepaalde eigenschappen. Voorbeelden van eigenschappen zijn:

 • Faciliteiten zoals een zit-sta bureau en het aantal beeldschermen
 • Bezetting van een ruimte of werkplek, het aantal aanwezige personen
 • Omstandigheden zoals het CO₂-gehalte, de luchtvochtigheid en de temperatuur

Sommige eigenschappen zijn vrijwel statisch, deze worden handmatig vastgelegd en nooit, of slechts af en toe, gewijzigd. Hierbij kan gedacht worden aan aankoopmoment, afschrijvingstermijn, aankoopbedrag, kleur, et cetera.

Een groot deel van deze eigenschappen is echter constant in verandering. Hierbij biedt conneqt een unieke mogelijkheid.

Internet of Things en conneqt

Om constant veranderende asset eigenschappen te beheren kan elke asset eigenschap in conneqt gekoppeld worden aan een sensor. Het Internet of Things (IoT) is een verzamelnaam voor apparatuur (things) die via internet informatie aanlevert, en/of te besturen is.

Wanneer een temperatuursensor elke vijf minuten een nieuwe temperatuurwaarde stuurt naar conneqt, dan kan de temperatuur eigenschap van die specifieke kamer asset elke vijf minuten bijgewerkt worden. Dit geef u ongeëvenaard gecentraliseerd inzicht in de huidige toestand van uw faciliteiten

Toepassing van deze informatie

Kostenbesparing door werkplekbezettingsoptimalisatie en het optimaliseren van productiviteit door het verbeteren van de werkplekomstandigheden zijn voor de hand liggende mogelijkheden met deze nieuwe informatiestroom.

conneqt heeft op dit moment onder andere deze toepassingen:

 • Inzicht in bezetting van werkplekken en ruimtes.
 • Een medewerker vinden in het gebouw
 • Storingsmeldingen doen via de conneqt app
 • Inzicht in werkplekomstandigheden zoals temperatuur, CO₂-gehalte en luchtvochtigheidsgraad
 • Het delen van bezettingsinfo met externe partijen zoals bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven

Procesautomatisering

conneqt dient niet alleen om deze informatie te verzamelen, te beheren en inzichtelijk te maken. U kunt via beslisbomen processen vastleggen en deze automatisch starten wanneer bepaalde eigenschappen veranderen plaatsvinden.

Zo kunnen automatisch meldingen verstuurd worden op basis van veranderende eigenschappen op basis van de sensoren, dit kan een storing voorkomen of beschikbaarheid optimaliseren. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Een melding indien een werkplek voor klantontvangst niet bezet is
 • het aantal BHV’ers in het pand onder het vereiste niveau komt
 • Het ongedaan maken van een reservering indien een ruimte 10 minuten na het begin van de boeking nog steeds niet bezet is.
 • Ventilatie inschakelen en een ruimte bezet melden wanneer de CO₂ waarde stijgt tot boven een limiet.
 • De dichtstbijzijnde, beschikbare, monteur een SMS sturen met een onderhoudsverzoek, wanneer de temperatuur in een bezette ruimte teveel afwijkt van acceptabele werkomstandigheden

In conneqt zit een beslisboom technologie verwerkt die u zelf in staat stelt deze logica vast te leggen. Als u bij uw monteurs vastlegt of ze verstand hebben van de ventilatie, of de verwarming. U kunt dan eenvoudig de logica van het laatste punt hierboven aanpassen zodat wanneer de temperatuur buiten lager is dan binnen, de verwarmingsmonteur gekozen wordt, en in het omgekeerde geval de ventilatiemonteur. Of wanneer de gekwalificeerde monteur nu niet beschikbaar is, in plaats van een SMS te sturen, de controle op het eerstvolgende vrije tijdstip in zijn agenda te plaatsen.

Één systeem voor al uw aansturing

Sensoren en systemen die data via het internet kunnen versturen, kunnen geïntegreerd kan worden met conneqt. Systemen die via het internet te besturen zijn, kunnen via conneqt aangestuurd worden. Op deze manier hebt u in één systeem al uw relevante assets en eigenschappen staan en is het gebruik van meerdere applicaties overbodig.

Dit betekent tevens dat wij niet gebonden zijn aan bepaalde hardware. Dit maakt het platform toekomstbestendig gezien de snelle technologische ontwikkelingen

De verzamelde informatie kan zowel enkel in het platform blijven, doorgestuurd worden naar andere systemen of een combinatie daarvan. Ook is het in conneqt mogelijk om de historische waarden van eigenschappen in te zien. Analyse van deze informatie en conclusies hieruit kunnen zeer waardevolle inzichten opleveren en assisteren in belangrijke beslissingen.

Demo

Bent u benieuwd wat asset management, met of zonder IoT, voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met ons. Wij komen graag langs om de mogelijkheden door te nemen, een demo te geven van ons systeem en/of onze sensoren toe te lichten.