De basis van conneqt

Als we willen digitaliseren dan vindt er eigenlijk een koppeling plaats tussen de werkelijke wereld en de digitale wereld. Dus een koppeling tussen “dingen” die in de echte wereld aanwezig zijn, -of plaats vinden- en de digitale variant. Hierbij hebben we het eigenlijk altijd over 3 belangrijke kernzaken:

  1. Assets
  2. Gebeurtenissen
  3. Processen

Assets

Een asset is eigenlijk niets anders dan een “Ding”. Voorbeelden van assets zijn Machines, voertuigen, Meubilair, Ruimten, Mensen, Documenten, enz. enz. Elk type asset heeft zijn eigen set aan eigenschappen. Zo heeft een voertuig o.a. de eigenschappen Merk, Type, Maximumsnelheid, Brandstoftype Een ruimte daarentegen heeft weer heel andere eigenschappen, zoals: Hoogte, Breedte, Temperatuur, Luchtvochtigheid, CO2 gehalte. Een parkeerplaats heeft de eigenschap bezet ja/nee. Sommige eigenschappen zijn vaste waarden (statisch). Andere eigenschappen zoals temperatuur kunnen variëren, en bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan een sensor.

Gebeurtenissen

Als we als voorbeeld een autoverhuurbedrijf nemen, dan hebben we het over assets van het type Auto. Binnen het bedrijf kunnen er verschillende soorten gebeurtenissen plaatsvinden. Bijvoorbeeld een reservering van een auto. Maar ook een bijvoorbeeld een Storingsmelding is een gebeurtenis.
Elk type gebeurtenis heeft -net als bij assets- een eigen set aan eigenschappen. Zo heeft een reservering bijvoorbeeld de eigenschappen: Klantnaam, Begindatum, Einddatum, Auto (Om welke auto gaat het). Een storingsmelding heeft weer andere eigenschappen, zoals: Melddatum, melder, Storingsomschriving

Processen

Als laatste hebben we de processen. We blijven weer even bij ons autoverhuurbedrijf. Om tot een reservering te komen moet een bepaald werkproces worden gevolgd: De aanvrager moet zijn gegevens invullen, vervolgens moet deze zich legitimeren, de beschikbaarheid van de gekozen auto moet worden gecontroleerd, de auto moet worden gecheckt, de klant moet betalen enz. Heel vaak zie je dat een proces weer leidt tot een gebeurtenis. In dit voorbeeld is er tijdens het proces ook user-interactie. Er zijn echter ook tal van processen zonder tussenkomst van een gebruiker plaatsvinden.