De basis van conneqt

Intar heeft een aantal pijlers als achterliggende gedachte bij de ontwikkeling van conneqt gehad. Hiermee geloven wij een duurzaam concurrentievoordeel te behouden en de klanten waarde te blijven bieden:

 • Alles kan een asset zijn, zowel een bureau, een ruimte, een gebouw, een machine, een onderdeel van een machine of een mens.
 • Elk asset heeft eigenschappen, die uit een template gekozen kunnen worden of zelf gedefinieerd kunnen worden
 • Alle assets en eigenschappen kunnen met elkaar communiceren, aan elkaar gekoppeld worden
 • Aan elk asset kunnen eenvoudig één of meerdere sensoren gekoppeld worden. Externe systemen of de eigen app kunnen ook input leveren aan of voor assets. Hierdoor wordt een systeem per sensor overbodig, al deze gegevens gekoppeld worden aan Traggid.
 • De toekomst is niet (volledig) te voorspellen. Het gebruik, de analyses en de triggers naar aanleiding van veranderende eigenschappen van assets kunnen daarom eenvoudig door de gebruiker aan te passen zijn
 • Via de beslisboom technologie kan op basis van eigenschappen en veranderingen van deze eigenschappen process flows geactiveerd worden. Dit kan de klant zelf instellen
 • Analyse van gegevens en samenhangende assets kan in Traggid, hierdoor hoeft enkel relevante data doorgegeven te worden aan het hoofdsysteem van de gebruiker.

Visie voor realisatie

Om de hiervoor genoemde punten te realiseren, heeft Intar de volgende visie:

 • De ontwikkeling van nieuwe features en verbeterwensen gebeurd in een breed perspectief. De verwoording en uitwerking van de verbeterpunten en wensen in de roadmap is hiermee een zeer belangrijk onderdeel
 • Juiste mensen op de juiste plek. Door de mix van verschillende kwaliteiten en het investeren in onze medewerkers ontstaan de beste resultaten
 • Gebruiksvriendelijkheid en nut voor de gebruikers heeft hoge prioriteit
 • Uitstekende support om optimaal gebruik van het systeem mogelijk te maken en terugverdienen mogelijk te maken.